Quạt Bàn HALI B3

380.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.