Quạt đứng công nghiệp Hali DC169C

440.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.