Quạt đứng công nghiệp Hali DC759G

1.950.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.