Quạt đứng công nghiệp Hali DC199C

525.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.