Quạt đứng Hali ST2-R (remote)

680.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.