HALI – Chuyển Hướng Điện

54.000

Chuyển hướng điện dùng trong quạt Hali

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.