HALI – Thân Quạt – (Tán Cánh )

9.000

Tán lồng, tán cánh và mặt thảo của quạt Hali được chế tạo chất lượng, đảm bảo luồng không khí mạnh mẽ và hiệu suất tối ưu.

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.