Quạt Hút Trần HALI CV2

300.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.