Quạt Hút Tường Hali HV20

340.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.