Quạt Hút Trần HALI CV2-L

390.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.