Quạt đứng Hali ST2

580.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT + Vận chuyển.